KREATIVNA IDEJNA REŠENJA - OD IDEJE DO REALIZACIJE...

GRAFIČKI DIZAJN

Dizajn studio je kreativni pokretač tima! Edukovani dizajneri su uvek spremni na saradju i pronalaženje najboljeg rešenja za Vašu reklamu.
U moderno opremljenom dizajn studiju svakodnevno se kreira i prezentuje mnoštvo ideja za korporativni identitet, kataloge, bilborde, ambalažu, liflete, vizitkarte, postere, cenovnike, etikete, brendiranje vozila i poslovnih prostora, statičke 2D i 3D reklame, kao i animirani GIF i video oglasi…

ŠTAMPA VELIKIH FORMATA

BILBORDI I BANERI

Velike reklame omogućavaju produkciju svih vrsta folija i ciradnih materijala na njima. Pored kvalitetnih dizajnerskih rešenja i velikog izbora materijala za produkciju reklame, kreiramo i izrađujemo nestandardne reklame, kao što su 3D bilbordi i reklamne table specifičnih oblika.

BRENDIRANJE IZLOGA

U višegodišnjem periodu uradili smo više stotina brendiranja, izloga: marketa, konfekcija, ugostiteljskih i objekata drugih uslužnih delatnosti, kao i sajamskih štandova, kamiona, banera, rashladnih vitrina…

Pored osnovnog brendiranja izloga najviše radimo sezonske akcije na istim. Naš princip rada je jasan i koncizan:
Na osnovu izgleda i dimenzija izloga radi se i prezentuje dizajn, iznosi cena i tek po njihovom odobrenju pristupa procesu brendiranja.
Prednost naše štamparije se ogleda u pružanju usluga na najvišem nivou u smislu vrhunskog dizajna, visokokvalitetne štampe, zaokruženog procesa brendiranja i njegove brzine.

BRENDIRANJE VOZILA

Prednost naše štamparije se ogleda u pružanju usluga na najvišem nivou u smislu vrhunskog dizajna, visokokvalitetne štampe, zaokruženog procesa brendiranja i njegove brzine. U višegodišnjem periodu uradili smo više stotina brendiranja, vozila.

Naš princip rada je jasan i koncizan: na osnovu modela vozila po proizvođačkoj šemi se radi i prezentuje dizajn, iznosi cena i tek po njihovom odobrenju pristupa procesu brendiranja. Folije koje moristimo su isključivo najvišeg kvaliteta i zbog toga smo u mogućnosti da potpisujemo dugogodišnju garanciju.

Offset štampa

Ravna offset štampa spada u tehnike indirektne štampe, što znači da se boja sa forme ne prenosi direktno na podlogu, nego se prethodno prenosi na gumenu pokrivku (koja je postavljena na ofsetni cilindar) a zatim sa nje na materijal za štampu.

Digitalna tabačna štampa

Digitalna štampa je tehnika koja ubrzava proces štampe, jer je vreme pripreme za štampu daleko kraće u odnosu na druge tehnike. Najpogodnija je za vizit karte, flajere, pozivnice, vaučere, ulaznice, diplome, katalozi, deklaracije.

SPECIJALNA ŠTAMPA

Zlatotisak, blindruk, specijalna završna obrada

NAŠI PARTNERI