BRENDIRANJE IZLOGA

Štamparija Zagorac je među prvima uočila i prihvatila značaj štampe velikih formata. Prednost naše štamparije se ogleda u pružanju usluga na najvišem nivou u smislu vrhunskog dizajna, visokokvalitetne štampe, zaokruženog procesa brendiranja i njegove brzine.
 U višegodišnjem periodu uradili smo više stotina brendiranja vozila.

Galerija radova