SPECIJALNA ŠTAMPA

Zlatotisak, (folijatisak, ili termo štampa) je tehnika visoke štampe gde se otisak dobija termičkim prenošenjem metalizirane folije na podlogu. Na taj način dobija se lik koji je visokog sjaja i intenziteta, kakav je praktično nemoguće dobiti drugim tehnikama štampe.
Blindruk, „slepa-štampa“ tj. štampa bez boje – je efekat gde se magnezijumskim klišeima uz pomoć visokog pritiska na mekanoj podlozi dobija reljefan otisak.

GALERIJA RADOVA